Om rollemodell

Mange elever synes det er vanskelig å forstå hva man kan bruke matte og realfag til i praksis - og kanskje spesielt i en jobb. Rollemodellene er personer med realfaglig bakgrunn som forteller om hvordan de bruker realfag i jobben sin og om hvordan realfagene er med på å skape verdifulle løsninger for samfunnet.

Hvorfor rollemodell.no?

Det kan være vanskelig å se for seg hvordan man skal bruke matte og realfag i arbeidslivet. Det er nok mange elever som sitter i mattetimene og tenker at "dette får jeg aldri bruk for". Rollemodellene skal hjelpe til med nettopp dette. De kan inviteres til skolebesøk, digitalt eller fysisk, og de forteller om hvordan de bruker realfag og teknologi i jobben sin.

Før skolebesøket

Før du skal på skolebesøk er det lurt å forberede seg godt. Spør læreren om hva de ønsker og ser for seg, be elevene sende inn spørsmål og ta elevenes perspektiv - hva tror du de lurer på om jobben din? Kan du forklare hvordan du bruker matte i jobb? Kan du på en enkel måte forklare hva du driver med?

Test

Bedriftssamarbeid

Hver eneste rollemodell, og hver eneste bedrift som bidrar med rollemodeller til skolebesøk, bidrar på sin måte til å øke denne kunnskapen og gi ungdommene innblikk i en del av arbeidslivet som for mange er ukjent.

Samfunnsrelevans

Kompetanse innen realfag og teknologi kommer til å være svært viktig i arbeidet med å løse de utfordringene verdenssamfunnet står overfor, og Norge er avhengig av denne kunnskapen for å sikre et konkurransedyktig og bærekraftig samfunn i fremtiden.