Bedriftssamarbeid

For å øke rekrutteringen til realfaglige og teknologiske utdanninger kreves et tettere samarbeid mellom skole og næringsliv, lokalt og nasjonalt. Virksomheter som stiller med rollemodeller bidrar til å øke ungdommens valgkompetanse. Bedrifter som jobber langsiktig og strategisk med rekruttering får mulighet til å profilere egen virksomhet, bransje og lokalt næringsliv for øvrig, og kommer tett på fremtidens arbeidstakere. 

En samarbeidsavtale gir virksomhetene større forutsigbarhet og gjør det enklere å planlegge og sette av tid til skolebesøk for sine rollemodeller. De vil bli  prioritert til skolebesøk i kommuner hvor det foreligger en avtale om kommunesamarbeid, og rollemodellene kan i tillegg også få invitasjoner til besøk utenom de avtalte ukene. 

Våre samarbeidsbedrifter

Vi er Equinor, et bredt energiselskap med en stolt historie. Vi er 20.000 engasjerte kolleger som utvikler olje, gass, vind og sol i mer enn 30 land. Equinor er den største operatøren på norsk sokkel, blant verdens største offshoreoperatører, og en stadig viktigere aktør innen fornybar energi. Med skandinavisk utforskertrang og engasjement for sikkerhet, likeverd og bærekraft, bygger vi en global virksomhet tuftet på våre verdier og framtidens energibehov.

Gjennom vårt talentprogram Morgendagens Helter ønsker vi å være en katalysator for talentutvikling og kompetanse. Vår realfagssatsing er en del av Morgendagens Helter og våre samarbeid innenfor utdanning eller STEM som de kalles handler om vår kjernevirksomhet. Dagens unge jobbsøkere er blant annet opptatt av bærekraftighet og samfunnsutvikling. Gjennom våre samarbeid skal vi gi morgendagens helter lyst til å lære, og oppdage at matematikk, naturvitenskap og teknologi er grunnlaget for å løse mange av de mest spennende oppgavene både vi i Equinor og samfunnet har foran oss. For Equinor handler samarbeidet med Nasjonalt Senter for Realfagsrekruttering om å bidra til å øke interessen for realfag slik at flere unge velger denne studieretningen senere i livet.

https://www.equinor.com/no

Sopra Steria er et ledende internasjonalt konsulentselskap , og er Norges største IT-konsulentselskap med ca 1700 ansatte. Sopra Steria bistår store private og offentlige organisasjoner i Skandinavia med å ta et digitalt lederskap innen sin bransje. Vi tilbyr strategiutvikling, IT-rådgivning, infrastruktur- og systemutvikling, digitale løsninger og drift. Sopra Steria sitt hovedkontor i Norge er på toppen av Posthuset, midt i Oslo sentrum. Vi har også kontorer i Trondheim og Stavanger.

> Mer informasjon og film om Sopra Steria her