Bedriftssamarbeid

For å øke rekrutteringen til realfaglige og teknologiske utdanninger kreves et tettere samarbeid mellom skole og næringsliv, lokalt og nasjonalt. Virksomheter som stiller med rollemodeller bidrar til å øke ungdommens valgkompetanse. Bedrifter som jobber langsiktig og strategisk med rekruttering får mulighet til å profilere egen virksomhet, bransje og lokalt næringsliv for øvrig, og kommer tett på fremtidens arbeidstakere. 

En samarbeidsavtale gir virksomhetene større forutsigbarhet og gjør det enklere å planlegge og sette av tid til skolebesøk for sine rollemodeller. De vil bli  prioritert til skolebesøk i kommuner hvor det foreligger en avtale om kommunesamarbeid, og rollemodellene kan i tillegg også få invitasjoner til besøk utenom de avtalte ukene. 

Våre samarbeidsbedrifter