Bli rollemodell

Ungdom ønsker å møte mennesker som tar eller har tatt en realfaglig og/eller teknologisk utdanning. Ofte ser de ikke sammenhengen mellom skolefag og arbeidsliv, så din oppgave er å fortelle dem hvordan du bruker realfag/teknologi i jobben din.

Som rollemodell bidrar du til å øke elevenes kunnskap om fagene og hvordan de brukes i praksis. Dette gir elevene bedre valgkompetanse i forhold til sine utdanningsvalg, og motivasjonen for fagene øker.

Du trenger ikke å sette deg inn i skolenes læreplaner eller lignende, men det er nødvendig at du har dialog med lærer i forkant av besøket slik at dere kan avklare forventninger til besøket.

 

Registrer deg som rollemodell her!

Invitasjon via din profil

Skolen finner deg i vår geografisk inndelte database, og sender deg en e-post via din profil. Dere blir sammen enige om hvordan besøket skal gjennomføres. Det er viktig at skolen får tilbakemelding på sin henvendelse. Dersom vi ser at henvendelser fra skolene ikke blir besvart vil vi følge dette opp og kontakte rollemodellen.

Invitasjon via kalender

I enkelte kommuner har vi avtale om faste uker med fokus på rollemodellbesøk. Dersom du bor i en av disse vil du få tilsendt lenke til en kalender hvor skolene i kommunen har lagt inn tidspunkt for ønske om besøk av rollemodell. Her kan du logge inn og velge et tidspunkt som passer for deg, og det opprettes kontakt mellom deg og bestiller. Rollemodeller i bedrifter med avtale om samarbeid vil bli prioritert til disse besøkene.