En god rollemodellprofil

Bilde og tittel er førsteinntrykket

Tenk på målgruppen når du skriver profilen din. Det er gjerne rådgivere eller læreren som inviterer rollemodeller til skolebesøk. De velger først fylke, så kanskje bransje, fagfelt eller en spesiell bedrift de ønsker besøk fra. Deretter får de opp noen treff som de scroller seg nedover.

Bilde

Bildet er førsteinntrykket når de ser på rollemodellene som passer søket deres. Det er viktig at bildet har god oppløsning og er tatt i godt lys. Bildet kan gjerne vise deg i jobb, eller i sammenheng med en fritidsaktivitet. Det er fint om du velger et bilde som du synes forteller noe om deg selv. Uttrykket i bildet bør være henvendt, det er en stor fordel om du ser i kamera og bildet bør være i farger. Ta gjerne bilde med telefonen hvis du har et godt mobilkamera – få en kollega til å ta et bilde av deg i en jobbsituasjon, eller knips et bilde fra fritiden. Se i kamera –  og smiiiiiil:) Læreren skal se bildet ditt, lese tittelen og tenke – han/hun ser ut som en bra rollemodell for min klasse, jeg klikker meg videre og leser profilen:)

Teksten

Igjen er det viktig å ha leseren i fokus. I første avsnitt er det jobben din som du skriver om. Her er det fint om du forteller litt om hvor du jobber og hva du jobber med. Leserne lurer på hva du gjør i jobben din og hvordan arbeidshverdagen din er.  Tenk på at læreren ønsker en person som de tror kan henvende seg til elevene på en enkel og forståelig måte. Det å forestille seg at du skriver til elevene kan derfor være fint.

Neste avsnitt handler om utdanningen din. Hvorfor valgte du nettopp denne utdanningen? Her kan du fortelle om hvilken skole du gikk på, hvilke realfag som var spesielt relevante, om studiet var vanskelig eller lett osv. Det er også fint å skrive litt om trivsel og studentmiljø.

Tilslutt forteller du litt om deg selv. Dine interesser, familie, hva du er opptatt av osv. Mange elever tenker at realfaglige utdanninger er altfor vanskelige og passer for ”andre”, men ikke for meg. Kanskje eleven kan kjenne seg igjen i dine interesser og det du er opptatt av og tenke, tja – kanskje denne utdanningen er noe for meg også?

Ta gjerne kontakt på kontakt@realfagsrekruttering.no hvis du har noen spørsmål.