Før skolebesøket

Her finner du tips og råd til både læreren og rollemodellen om hvordan et skolebesøk kan bli vellykket. Spørsmålene under kan være nyttige å lese gjennom i forkant av besøket for begge parter.

Til skolen Til rollemodellen

Hvordan ta imot en rollemodell

 • Læreren velger sammen med klassen sin hvilken/ hvilke rollemodeller de vil ha besøk av. For å skape et engasjement og eierskap til besøket, bør elevene delta i denne prosessen.
 • Det er lurt å forberede seg til besøket. Diskuter med elevene hvilke spørsmål de ønsker at rollemodellen skal svare på. Er klassen aktiv, vil de ha mye mer igjen for besøket enn hvis de er passive tilskuere. En dialog mellom rollemodell og elevene er viktig for at besøket skal oppleves meningsfylt og det ligger mye god veiledning i en slik dialog.
 • Det er viktig å bli sett! Informer kolleger og ledelse  om besøket slik at rollemodellen føler at han er velkommen og at det verdsettes at han bruker arbeidstiden sin på dere.
 • Gjør tydelige avtaler i forkant av besøket. Ha oppmøtested og tidspunkt avklart.
 • Dersom det er ting dere ønsker at rollemodellen skal snakke spesielt om gi beskjed på forhånd via e-post, slik at det er mulig å forberede seg.
 • Presenter rollemodellen for elevene. Læreren skal være sammen med klassen under hele besøket.

Lykke til med både invitasjon og besøk av en Rollemodell.

Hvordan møte en skoleklasse

 • Be om informasjon om hvordan læreren har tenkt å organisere besøket. Slik får du anledning til å forberede deg.
 • Et møte med en rollemodell er et møte med DEG. Du skal presentere deg, dine valg og hvilke vurderinger du gjorde i utdannings- og yrkesvalget ditt.
 • Unngå bruk av interne yrkes- og fagbegrep. Snakk enkelt.
 • Klassen du besøker, kjenner deg ikke. En måte å minske avstanden mellom deg og elevene på, er ved å stille spørsmål til dem. «Er det noen her som vet hva en byggingeniør gjør?», «Hvor mange i klassen har tenkt å studere realfag?».
 • Egne erfaringer er alltid lurt å ta med. Har du selv hatt en rollemodell i ungdommen som inspirerte deg? Fortell om din motivasjon for valg av yrkesvei.
 • Sett alltid av tid til spørsmål før du må dra. Erfaringsmessig så kommer det alltid noen etter at du har snakket ferdig for å spørre om noe.

Husk at elevene syns det er gøy med besøk! Slapp av, ha det gøy og kos deg.

Lykke til med skolebesøket!

Aktuelle spørsmål til ein rollemodell

Personlig:
Kan du si noe om hva slags type du var da du gikk på ungdomsskolen / videregående?
Hvordan likte du matte og naturfag?
Hvor viktig var venner og fritidsaktiviteter for deg?
Var det noen som hjalp deg til å ta et utdanningsvalg?
Hva gjør du når du ikke er på jobb?
Hvordan likte du deg på skolen?
Hadde du noen favorittfag på skolen? Eller hva likte du minst?
Hva drømte du om å bli da du gikk på ungdomsskolen?
Har du blitt det du trodde du skulle bli?
Har du tatt noen utdanningsvalg som du angrer på?

Studium:
Hva var motivasjonen din for å studere?
Hvorfor valgte du det studiestedet du studerte ved?
Jobbet du ved siden av studiene?
Fikk du mange venner i studietiden?
Hva var det beste med å studere?
Har du noengang strøket i noen fag?
Hvor stor forskjell er på å studere i forhold til å gå på skole ( ungdomsskole / videregående)?

Jobben:
Snakker du mye med folk i jobben din?
Hva synes du er vanskelig med jobben din?
Har dere fester på jobben?
Kan du skildre en helt vanlig dag på jobben din?
Reiser du noe i jobben din?
Bruker du andre språk i jobben din (som engelsk, tysk, spansk osv.)?
Hvor mye av det du lærte i studiene føler du at du har bruk for i jobben din?
Er det flest gutter eller jenter på jobben?
Hvis du skulle skifte jobb; hva kunne du tenke deg å jobbe med da?