Havet kan redde oss

Verden trenger mer mat og bioenergi. samtidig skal vi redusere effektene av klimaforandringene. løsningen ligger i forskning og utdanning innen biologi. Vi befinner oss i biologiens århundre, sier dekan Reid Hole ved universitetet i nordland.

Tekst og foto: C Media

I dag sulter en av sju personer på jorda. Innen år 2050 vil vi være over ni milliarder mennesker på denne kloden og matproduksjonen må øke med 70 prosent for å brødfø alle. Eller «havfø» – 71 prosent av jorda er nemlig dekket av vann. Havet kan være det framtidige matfatet, sier Reid Hole.

Mat og energi

Sunn mat er avgjørende for velstand og utvikling. Men like viktig er tilgang på energi for oppvarming, koking og hygiene.

– Havet byr på mange næringsrike skatter, sier dekanen ved Universitetet i Nordland. – Det er et stort uutforsket område som vi bør utnytte både med tanke på mat og tilførsel av bioenergi, som kan produseres fra tang og tare. Havet betyr også svært mye for klimaet. Derfor er forståelse av havet og dets biologiske potensiale avgjørende for vår videre velstand.

Viktige samfunnsoppgaver

Innen 2050 skal vi også ha redusert utslippene av drivhusgas- ser til et minimum og temperaturen på kloden må helst ikke øke mer enn to grader.

– Energien fra havet er miljøvennlig, sier Reid Hole. – Studerer du marinbiologi, kan du virkelig være med på å redde kloden vår!

Verdens avhengighet av havet vil kreve stor forskningsinn- sats og mange studenter som bygger kunnskap om marin bio- logi. Fakultetforbiovitenskap og akvakulturved Universitetet i Nordland er det eneste i Norge som tilbyr engelskspråklig bachelor i biologi, noe som gir et internasjonalt student- miljø. – Dette er en stor fordel for studentene våre også i forhold til senere studier og jobber i utlandet, sier Reid Hole, som forteller at Norge har en globalt ledende rolle innenfor fagfeltet.

– Utviklingen er riktig, mener han. – Vi trenger en internasjonalisering av studiene og forskningen for å bidra til løsninger knyttet til de store utfordringene som verden står overfor.