Inviter rollemodell – også digitalt

Over hele landet finnes det fantastiske rollemodeller som har lyst til å komme på skolebesøk. Alle har bakgrunn innenfor realfag og/eller teknologi. Ordningen er kostnadsfri for skolene.

Hver rollemodell har sin egen profilside. Velge en rollemodell som holder til i nærheten hvis du ønsker et fysisk besøk på skolen, da er det enklere for rollemodellen å takke ja, og elevene får mulighet til å bli kjent med en lokal arbeidsplass. Du kan også velge rollemodell ut fra fagområde og tema som er aktuelt i klassen på det aktuelle tidspunktet for besøket. 

Digitale rollemodellbesøk

Våren 2020 har vi testet digitale rollemodellbesøk i Oslo og fått gode tilbakemeldinger fra både lærere og rollemodeller. Fra høsten er det mulig å invitere alle rollemodeller på digitale rollemodellbesøk, hvor rollemodellen møter klassen via skjerm. Dette betyr at elever kan møte rollemodeller uavhengig av hvor i landet de befinner seg, og at alle elever har tilgang til de samme rollemodellene.

Invitasjon til digitale besøk skjer på samme måte som ved andre besøk. Lærer inviterer rollemodellen via rollemodellens profil, og presiserer om besøket skal foregå digitalt eller fysisk i invitasjonen.

Å sette besøket i en større kontekst gir bedre læringsutbytte for elevene, og uansett fysisk eller digitalt rollemodellbesøk anbefaler vi å bruke undervisningsopplegget Passer realfag for meg?

Rollemodell på skolebesøk

Invitasjon via rollemodellprofil

 

 • Finn rollemodellen du ønsker å få besøk av
 • Trykk «Inviter» for å invitere rollemodellen til skolebeøsk, legg inn informasjonen som etterspørres. Rollemodellen får beskjed om at h*n har en invitasjon til skolebesøk i sin epost.
 • Dersom rollemodellen bekrefter at h*n kan komme på gitt tidspunkt får du som bestiller en bekreftelse, og det opprettes kontakt mellom dere. Hvis rollemodellen ikke har anledning på gitt tidspunkt vil du få beskjed og kan invitere en annen rollemodell.
 • Når rollemodellen har bekreftet besøket oppretter dere en dialog og avtaler detaljer rundt skolebesøket.
 • Presiser om du ønsker at rollemodellen skal møte opp fysisk eller om du ønsker et digitalt besøk. Dialog i forkant er uansett avgjørende for en vellykket gjennomføring.

Invitasjon via kalender

 • Kommuner med avtale om samarbeid får mulighet til å logge inn i en kalender (via Feide, link sendes til skolene) og legge inn dato og tidspunkt for når de ønsker besøk
 • Når kalenderen stenges for skolene åpnes den for rollemodellene (link sendes ut)
 • Rollemodellene logger inn og velge det besøket som passer best for han/henne
 • Så snart en rollemodell har valgt et skolebesøk opprettes dialog og dere kan avtale detaljer rundt skolebesøket

Undervisningsopplegg

 • For størst mulig læringsutbytte for elevene anbefaler vi at rollemodellbesøket settes i en større kontekst ved å ta i bruk undervisningsopplegget «Passer realfag for meg?«
 • Opplegget er tilpasset faget utdanningsvalg i ungdomsskolen, men kan også brukes i for eksempel samfunnsfag
 • Det legges vekt på å øke elevens kunnskap om mulighetene innenfor realfag og teknologi, lokalt næringsliv og gi grunnlag for refleksjon rundt kjønn og utdanningsvalg
 • Materiell kan lastes ned her eller bestilles kostnasdfritt her