Inviter rollemodell

Slik går du fram for å invitere en rollemodell på besøk

Inviter en rollemodell til å komme på skolebesøk

Over hele landet finnes det fantastiske rollemodeller som har lyst til å komme på skolebesøk. Alle har realfagsbakgrunn og vil gjerne inspirere ungdom til å velge realfagsutdanning. Alle skoler kan gratis bestille en rollemodell.

Inviter en rollemodell

Slik finner dere en rollemodell som passer

Hver rollemodell har sin egen profilside. Under Se alle rollemodeller  kan dere søke mellom disse og finne hun eller han dere ønsker å invitere. Husk å velge noen som holder til i nærheten, slik at det faktisk er mulig å gjennomføre besøket.

Slik inviterer dere til skolebesøk

Skolen oppretter selv kontakten med rollemodellene ved å velge «Inviter til skolebesøk» inne på profilen til rollemodellen, som da vil få en e-post om at han/ hun er invitert. Etter dette tar rollemodellen kontakt med skolen, og sammen avtaler dere detaljer rundt skolebesøket. Dersom det ikke finnes rollemodeller geografisk nære nok, er det likevel mulig å bruke ordningen. Et besøk via Skype kan for eksempel fungere utmerket. En gruppesamtale via Facebook er også mulig, selv om en ikke fysisk ser hverandre. Sjekk hva som finnes av tekniske løsninger på skolen, og hør gjerne med elevene om de har forslag til gjennomføring.

Infografikk