KONKURRANSEVILKÅR

1. Generelt

1.1 Konkurransen arrangeres av Nasjonalt senter for realfagsrekrutering , Realfagbygget, NO-7491 Trondheim

1.2 Konkurransen går fra 10. januar 2018 til 15. februar 2018.

1.3 For å delta i konkurransen må du være tilknyttet en norsk ungdoms – eller videregående skole.

1.4 Ansatte i NSR, deres familiemedlemmer og personer som er faglig knyttet til administrasjonen av konkurransen er ikke kvalifisert.

1.5 Ved å delta i konkurransen godtar du Konkurransevilkår og at NSR samler og behandler dine personopplysninger tilsvarende.

2. Konkurransen

2.1 Du deltar ved invitasjon av en rollemodell til din klasse og/eller skole.

2.2 Premieringen er tilfeldig. Alle som deltar har lik mulighet til å vinne.

Hver bestilling/invitasjon er å anse som et potensielt ”vinnerlodd”, og du kan selvfølgelig invitere så mange rollemodeller du ønsker for å øke dine vinnersjanser.

2.3 Deltakelse er personlig og oppføringer fra tredjeparter og / eller automatiserte oppføringer vil ikke bli akseptert. Identiteter som bare er skapt for å endre, forfalske eller manipulere vil ikke bli godkjent.

3. Premiene

3.1 Premiene i konkurransen (totalt 5) er:

– FlashForge Finder 3D-skriver (verdi ca. 4 990 kr)

3.2 Premien må tas imot som tildelt og kan ikke byttes i annen premie eller mot penger.

3.3 Vinneren mottar premien via post. NSR forbeholder seg retten til å utnevne en ny vinner i tilfeller hvor vinneren ikke svarer på NSRs regress innen en uke.

4. Personopplysninger

4.1 Ved å delta i konkurransen blir deltakeren nødt til å gi noen personlige opplysninger, som navn og kontaktinformasjon. NSR vil behandle personopplysninger for å oppfylle sine forpliktelser ved konkurransen, blant annet for å kontakte deltakerne og sende ut premier per post.

4.2 For å fullføre premieutdelingen, kan personopplysninger overføres til en tredjepart. NSR er i slike tilfeller databehandlingsansvarlig. I forbindelse med dette, kan personopplysninger bli overført til et land utenfor EØS.

4.3 Det er frivillig å delta i konkurransen, og dermed å oppgi personlig informasjon. Ved å delta i konkurransen aksepterer du Konkurransevilkårene, og samtykker samtidig til at NSR behandler og publiserer dine personlige data i henhold til de ovennevnte formål og i samsvar med våre retningslinjer.

4.4 Personopplysninger vil bli håndtert i henhold til myndighetskrav. Ifølge loven har du alltid rett til å tilbakekalle ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger. Tilbakekaller du ditt samtykke før en vinner er kåret anses du ikke lenger å oppfylle kravene til å delta i konkurransen og NSR vil ikke lenger behandle dine personopplysninger. Du      har også en lovfestet rett til gratis, en gang per kalenderår, etter skriftlig signert søknad rettet til NSR, å motta informasjon om hvilke personopplysninger om deg som NSR behandler og hvordan disse dataene behandles. Ifølge loven har du rett til å be om korrigering i form av personlig informasjon om deg som NSR behandler.

5. Andre

5.1 Hvis konkurransen ikke kan gjennomføres som planlagt på grunn av årsaker utenfor NSR sin rimelige kontroll forbeholder NSR seg retten til, når som helst og uten varsel, avbryte, avslutte, endre eller utsette hele eller deler av konkurransen.

6. Kontaktinformasjon

6.1 Har du spørsmål om vilkårene eller konkurransen generelt, kan du kontakte oss på mail:

kontakt@realfagsrekruttering.no