Master med mening

Hos NTNU har studentene muligheten til å skrive en master med mening. det gir dem innsikt og kunnskap om behovene til lokale organisasjoner i utviklingsland.

Tekst og foto: C Media

En Master med mening kan innebære alt fra å finne løsninger for trygge og pålitelige elektriske systemer til regnvannsinnsamling. Det er studentavdelingen Ingeniører Uten Grenser NTNU som står for tilbudet; de tilrettelegger for at sivilingeniørstudentene ved NTNU skal kunne skrive oppgaver med humanitær og miljømessig verdi.

Arena for engasjement

Linn Solheim er en av studentene med en master med mening. Hun dro i fjor til Nicaraguas østkyst for å jobbe med muligheter for energiforsyning fra sol- og vannkraft i et naturreservat.

– Man må nok yte litt ekstra i forhold til en konvensjonell oppgave, men man får igjen veldig mye på det personlige og profesjonelle plan, sier Solheim. Hun anbefaler alle som har muligheten, til å gjøre det samme og understreker at et slikt prosjekt vil gjøre et positivt inntrykk på framtidige arbeidsgivere.

– Mange studenter sitter på et stort engasjement, men mangler en arena hvor de kan bruke og utvikle det. Derfor vil vi gi dem en arena hvor de kan bidra og skaffe seg relevant erfaring for et videre arbeid som «bistands- og utviklingsingeniør», sier Kristin Gjevik, tidligere leder i Ingeniører Uten Grenser.

Økt bevissthet

Ingeniører har en viktig plass innen bistands- og utviklingsarbeid, og Gjevik opplever økt bevissthet rundt dette, både fra studenter og yrkesaktive. Det er derfor viktig for dem å fortsette med prosjekter som Master med Mening.

– Vi er utrolig stolte av å oppleve en økende interesse blant studenter.