NTNU-rektor Gunnar Bovim og næringslivet i Norge ønsker at flere elever skal velge realfag, og få den store aha-opplevelsen.

Mulighetenes landskap

NTNU-rektor Gunnar Bovim og  næringslivet i Norge ønsker at flere elever skal velge realfag, og få den store aha-opplevelsen.

Store norske leksikon definerer realfag som en fellesbetegnelse for de naturvitenskapelige fagene og matematikk. Men for Gunnar Bovim, rektor på NTNU i Trondheim, handler det om mye mer.  «I mitt hode appellerer begrepet både til musikalitet og kreativitet, til hardt arbeid og det gode liv. Min mattelærer på videregående sa at matematikk er jakten på den store aha-opplevelsen. Og det er jo sånn. De fleste har regnet ut stykker og tenkt: aha, svaret stemmer! Men spørsmålet var alltid: hvor kan du bruke det?

Svaret er overalt, for matematikk ligger i bunnen for veldig mye av det vi ser rundt oss», sier Bovim.

Estetikk og samfunnsliv

Tallene på hvor mange realister, spesielt ingeniører, som mangler i Norge varierer, men at det er en stor ingeniørmangel i Norge er det bred enighet om.

«Noen tror at hvis man jobber med realfag er man ikke opptatt av estetikk og samfunnsliv, men alt dette rommes i realfag. Derfor er realfag på mange måter mulighetenes landskap», sier Bovim.

For å oppmuntre flere unge til å velge realfag trenger Norge også flere gode realfagslærere. Dette studieåret har NTNU cirka 200 videreutdannings- plasser for lærere. Fra høsten 2015 blir dette utvidet med over 1000 plasser.

«Vi utvider i hele bredden, men har et særlig ansvar innenfor realfagene. Lærere trenger videreutdanning på lik linje med alle andre. Det vi gjør nå er bra både for dem og elevene, men også for samfunnet. Ingen blir gode i noe som helst uten å trene mye, og NTNU er som en treningsleir. Men hvis du går ut herfra og tror du er ferdig utlært, har du tabba deg ut», sier Bovim.

Næringslivets behov

Også NHO og Energi Norge oppmuntrer norske elever til å velge realfag.

«Realfagskunnskap griper inn i alle fagdisipliner og samfunnsgrener. Realistene skal bidra til å utvikle verden videre, og vi trenger dem for å løse klimautfordringene. Fornybar energi er for eksempel en viktig del av klimaløsningen, det samme er teknologi som gir energieffektive og utslippsfrie løsninger», sier Oluf Ulseth, administrerende direktør i Energi Norge.

Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO, understreker at realfagskunnskap også spiller en viktig rolle i utviklingen av det norske velferdssystemet.

«Verdiskapingen som springer ut av teknologibaserte virksomheter, har hatt avgjørende betydning for vår evne til å forme det samfunnet vi har i dag. Dersom vi ønsker videre, er vi avhengige av et velfungerende utdanningssystem».

Tekst og foto: cmedia