Om rollemodell

Personer med realfagsbakgrunn forteller om jobben sin

Det er ikke alle elever som vet hva en ingeniør gjør for noe, og mange skjønner ikke hvorfor de trenger å lære matematikk i det hele tatt. Våre rollemodeller er mennesker med realfaglig bakgrunn som skal inspirere elever til å velge realfag. Rollemodellene drar på skolebesøk og forteller om jobben og utdannelsen sin. Noen rollemodeller studerer fremdeles, andre er i full jobb.

Et landsdekkende tilbud med lokale rollemodeller - gratis for skolene

Rollemodellene er spredt over hele landet slik at alle skoler skal finne rollemodeller i sitt nærmiljø. Lærerne tar kontakt med rollemodellene via denne nettsiden og inviterer rollemodellene til skolebesøk. Rollemodellene kommer fra lokale bedrifter med ansatte som har realfagsutdanninger. Rollemodellene  forteller om hvordan de opplevde realfagene i skolen og hvordan de bruker fagene i yrkeslivet. Tjenesten er gratis for skolene.

Bedriftene med rollemodeller får presentere seg for fremtidens kolleger og kunder

Som samarbeidspartner for rollemodell.no viser bedriftene støtte til et tiltak som styrker lokal, realfaglig kompetanseutvikling. Tiltaket gir bedriftene mulighet til å påvirke og inspirere til unges utdanningsvalg og vise samfunnsansvar og lokalt engasjement. En rollemodell blir en representant både for realfagene, sitt yrke og bedriften rollemodellen jobber i.

Positive tilbakemeldinger både fra elever, lærere og rollemodeller

Både elever, lærere, rollemodellene og bedriftene de jobber i, gir veldig positive tilbakemeldinger. Næringsliv og skole får et innblikk i hverandres verden som er vanskelig å formidle på annen måte. Rollemodellene får trening i å presentere, og de blir utfordret til å se sitt eget fag og egen bransje med friske øyne.

Bakgrunn for ordningen

Norge er blant verdens fremste land innenfor en rekke områder som er basert på teknologisk og realfaglig kunnskap. Likevel er det for få ungdommer som velger å utdanne seg innen denne retningen.

Rollemodell-ordningen ble etablert i 2011 av Kunnskapsdepartementet og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering. Den er ett av flere tiltak for å øke interessen for realfag og dermed få flere til å velge studieretninger med fokus på realfag.