Skriv en god profiltekst

Det aller viktigste når du skriver innhold til profilen din her på rollemodell.no, er at du tenker på målgruppen du skriver til. Dette er enten en lærer i realfag, eller en rådgiver som underviser i faget utdanningsvalg, eller det kan være elever som jobber med undervisningsopplegg som inkluderer oppgaver på rollemodell.no. Bruk enkelt språk og prøv å sette deg inn i hva målgruppen leter etter. Hva er det med jobben din som kan fange leserens oppmerksomhet?

Bildet

Bildet er førsteinntrykket. Det er viktig at bildet har god kvalitet, god oppløsning og er tatt i godt lys. Bildet kan gjerne vise deg i jobb, eller i sammenheng med en fritidsaktivitet. Det er fint om du velger et bilde som du synes forteller noe om deg selv. Uttrykket i bildet bør være henvendt, det er en stor fordel om du ser i kamera og bildet bør være i farger. Mobilbilder funker fint – få en kollega til å ta et bilde av deg i en jobbsituasjon, eller knips et bilde fra fritiden. Se i kamera – og smil. Læreren skal se bildet ditt, lese tittelen og tenke – «H*n ser ut som en bra rollemodell for min klasse!»

Teksten

Igjen er det viktig å ha leseren i fokus. I første avsnitt er det jobben din som du skriver om. Her er det fint om du forteller litt om hvor du jobber og hva du jobber med. Hvordan kan du forklare til en ung målgruppe hva du jobber med og hvorfor denne jobben er viktig? Hvorfor er realfagene relevante? Hvordan bruker du dem i jobben din? Lærerne som skal invitere en rollemodell til klassen ønsker en person som de tror kan henvende seg til elevene på en enkel og forståelig måte. Det å forestille seg at du skriver til elevene kan derfor være fint.

Neste avsnitt handler om på utdanningen din. Hvorfor valgte du nettopp denne utdanningen? Her kan du fortelle om hvilken skole du gikk på, hvilke realfag som var spesielt relevante, hva du likte best ved studiet osv.

Tilslutt forteller du litt om deg selv. Hvorfor jobben din er viktig for deg, litt om dine interesser, familie, hva du er opptatt av osv. Mange elever tenker at realfaglige utdanninger er altfor vanskelige og passer for «andre», men ikke for meg. Kanskje eleven kan kjenne seg igjen i din profil og tenke at realfag og teknologi ikke er så vanskelig likevel?

Elevene trenger inspirasjon og informasjon om hva kan bli og hva man kan jobbe med når de velger realfag og teknologi i sin fagkrets. Dere som rollemodeller er de som aller best og med størst troverdighet kan fortelle om dette.