Før skolebesøket

Vi oppfordrer alle nye og eksisterende rollemodeller til å se gjennom filmene som vi har laget for rollemodell. De forteller enkelt om bakgrunnen for tiltaket, hvem som kan bli rollemodeller, hvordan invitasjonene og skolebesøkene foregår, og den siste filmen gir deg tips som kan være nyttige før du skal møte elevene i klasserommet.

Det finnes også en presentasjonsmal som du kan bruke når du er på skolebesøk. Her finner du også logoen til rollemodell dersom du velger å bruke egen, eller bedriften din sin mal.

Digitale skolebesøk

Nytt for skoleåret 2020/2021 er muligheten for å invitere en rollemodell til et digitalt skolebesøk. Prinsippene er de samme som ved de vanlige skolebesøkene.

Digitale besøk reduserer først og fremst smittefaren, men en positiv bieffekt er at geografisk plassering blir uviktig. Rollemodellene kan nå møte elever som bor på steder som ikke har lokale rollemodeller. Ved å gjennomføre digitale besøk sparer også rollemodellen tid fordi det ikke er nødvendig å forflytte seg for å møte elevene.

Om NSR og rollemodell.no

Denne filmen forteller kort om bakgrunnen for rollemodell.no som tiltak og litt om Nasjonalt senter for realfagsrekruttering som står bak tiltaket. Bruk to minutter på dette, så kan du svare på hvorfor rollemodeller er så viktige for kunnskaper og holdninger til realfag og teknologi.

Hvem kan bli rollemodell?

Her får du svar på hvilke krav som stilles til rollemodellene og hvordan du enkelt oppretter en profil på rollemodell.no.

 

Hva skjer når du inviteres til skolebesøk?

Denne filmen forteller deg hvordan invitasjonene blir gjort og hva som skjer når du blir invitert til skolebesøk.

Tips til skolebesøket

Denne filmen gir deg tips til hvordan du kan forberede deg til skolebesøket, hvordan du kan legge opp presentasjonen din og engasjere elevene.

Presentasjonsmal

Vi har laget en presentasjonmal i powerpoint som du kan bruke hvis du vil. Bilder og tekst må byttes ut til dine egne, men her ser du et eksempel på hvordan presentasjonen kan bygges opp.

Rollemodell_presentasjonsmal