Rollemodellens oppgaver

Vi er svært glade for at du tar på deg denne viktige rollen, som også bringer med seg et ansvar. Av deg som rollemodell forventer vi: 

  • At du holder profilen din oppdatert. Det avgjørende at vi har riktig kontaktinformasjon til deg, og at profilen din er godt utfylt og relevant for jobben din
  • At du minimum kan stille opp på ett skolebesøk pr. år
  • At du responderer på alle henvendelser du måtte få med spørsmål om skolebesøk. Hvis du ikke har anledning kan du enten foreslå et nytt tidspunkt eller avslå forespørselen. Sistnevnte vil bli registrert hos oss, slik at vi kan følge opp læreren som bestiller. Dette er nytt i 2018 og sikrer at alle lærere får svar på henvendelsene sine
  • Dialog med bestiller: Like viktig som at du vet noe om klassen du skal besøke, er det at læreren vet hva h*n kan forvente av deg som rollemodell. Vi forventer at læreren skal være tilstede i timen du er på besøk, og at elevene er forberedt på besøket. Tidspunkt, sted og eventuelt utstyr som er tilgjengelig er også ting som må avklares i denne dialogen