Rollemodellsamling i Oslo

Vi inviterer til rollemodellsamling i Oslo!

Her får du høre om lærerens erfaringer med rollemodeller, hvorfor rollemodeller er så viktige, og du får tips til innhold i profil og presentasjon. Ikke minst blir det tid til erfaringsutveksling og tilbakemeldinger til oss slik at rollemodell kan bli enda bedre. Velkommen!

Program og påmelding

Tid: 28.august 2018
Sted: Klubben til Tekna, Kronprinsens gate 17, Oslo
Påmelding her>
Påmeldingsfrist: 20.august

Skissert program (mer detaljert program kommer):

11.30 Lunsj
12.30 Velkommen og innledning v/NSR
13.00 Lærerne forteller om sine erfaringer
13.45 Pause
14.00 Om målgruppeperspektivet, kommunikasjon og presentasjonsteknikk
14.30 En rollemodell forteller om sine opplevelser fra skolebesøk
15.00 Erfaringsutveksling og oppgaver
15.45 Oppsummering og avslutning
16.00 Vel hjem