Samfunnsrelevans

Fremtidens kompetanse

 

 

Kompetanse innen realfag og teknologi kommer til å være svært viktig i arbeidet med å løse de utfordringene verdenssamfunnet står overfor, og Norge er avhengig av denne kunnskapen for å sikre et konkurransedyktig og bærekraftig samfunn i fremtiden.

Vi vet ikke nøyaktig hvilke jobber som finnes noen år framover i tid, – men vi vet at realfag og teknologi vil være sentralt i disse, og at det vil være et økende behov for mennesker med denne type kompetanse.

Samarbeid skole – næringsliv

Rollemodellene er med å skape et tettere samarbeid mellom skole og lokalt næringsliv, og gir elevene kunnskap om behovene i framtidens arbeidsmarked. Elevene etterspør mer informasjon om hvordan realfag og teknologi brukes i praksis og hvilke utfordringer fagene kan løse. Det er et stort behov for å vise fram mangfoldet av muligheter realfag og teknologi åpner for i arbeidslivet.

Bedrifter som er representert med rollemodeller har en gylden mulighet til å møte fremtidens kolleger og til å vise fram mulighetene som finnes lokalt dersom man tar en utdanning innenfor realfag og/eller teknologi.

Et felles ansvar

For at ungdom skal ta gode utdanningsvalg må vi sørge for at de har den nødvendige kunnskapen. Det er mange som ikke vet hva realfagene brukes til i arbeidslivet, eller hvilke jobber de kan få med en utdanning i realfag eller teknologi.

Hver eneste rollemodell, og hver eneste bedrift som bidrar med rollemodeller til skolebesøk, bidrar på sin måte til å øke denne kunnskapen og gi ungdommene innblikk i en del av arbeidslivet som for mange er ukjent.