Samfunnsrelevans

Kompetanse innen realfag og teknologi kommer til å være svært viktig i arbeidet med å løse de utfordringene verdenssamfunnet står overfor, og Norge er avhengig av denne kunnskapen for å sikre et konkurransedyktig og bærekraftig samfunn i fremtiden.  

Rollemodellene er med å skape et godt bindeledd mellom arbeidslivets behov og fremtidens arbeidskraft, mellom skole og lokalt næringsliv. Elevene må få vite hvilke oppgaver realfag og teknologi kan løse, og hvilke muligheter realfagene bringer med seg. 

Gode rollemodeller er svært viktige for å øke elevenes realfagskapital. Du er spesielt utvalgt og spesielt godt egnet til denne oppgaven. Vi er svært takknemlige for det arbeidet du gjør, du er med på å sikre verdiskapende kompetanse og arbeidskraft for fremtiden.