Ønsker realister velkommen

Realister er veldig ofte idealister, men vi 
må få idealistene til å bli realister, sier Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland.

Tekst og foto: C Media

Hver uke flytter mer enn én million mennesker fra landsbygda til verdens byer. Mange blir boende i dårlig planlagte bosetninger som blir hardt rammet når urbane katastrofer inntreffer. Da blir behovet for realister stort.

– Ingen redder raskere og flere liv enn vanningeniørene som får fram rent drikkevann til barn som ellers må drikke forurenset vann som kan være livstruende, sier Egeland, som har vært engasjert i hjelpearbeid siden han var 19 år gammel.

Populært bistandsarbeid

Hans erfaring er at uten realister til å finne gode løsninger og holde orden på tall og logistikk, går organisasjoner i stå.

– Er det én ting den stakkars, sultne og utpinte burde forskånes fra, så er det å bli utsatt for inkompetanse. Vi må være uhyre profesjonelle for å unngå at liv går tapt og da er profesjonaliteten at vi har ulike fagfolk som kommer sammen for å yte bistand, sier Egeland.

En undersøkelse utført av Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon i 2010 viste at 37,9 % av de spurte ingeniørene kunne tenke seg å reise utenlands for å jobbe med bistand. Men det er vanskelig å få denne type jobber; entusiasme er ikke nok, organisasjonene etterspør også ofte tidligere erfaring fra hjelpearbeid.

– Mitt råd er å prøve og få internships og praksis gjennom frivillig arbeid og organisasjonsarbeid ved siden av realstudiene, sier Egeland.
Flyktninghjelpens beredskapsstyrke, NORCAP, har i dag rundt 140 eksperter med teknisk og naturvitenskapelig bakgrunn, og ifølge Egeland er etterspørselen stigende.

– Jeg kjenner ingen organisasjoner, heldigvis, som ikke bruker realister. Idealisme er fint og flott, men uten realisme blir det kaos. Så jeg ønsker alle nye realister velkommen.