På heltejakt

Man kan ikke vedta kultur gjennom politiske vedtak, mener kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Han vil likevel forsøke å skape en ny realfagskultur.

Tekst og foto: C Media

I 1941 dukket det opp en ny tegneseriehelt i Norge: Ingeniør Knut Berg. Serien ble popu- lær og i 1945 ble fortellingene om ingeniøren på eventyr til et av de mange tradisjonelle juleheftene.

– Det som er interessant er at Knut Berg ikke har noen superkrefter, bortsett fra at han er ingeniør. Det sier noe om hvilken posisjon ingeniøren, og realfagskunnskapen, hadde i Norge i tiårene før og etter 2. verdenskrig, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Han understreker at dette selvfølgelig var fordi realfag var nøkkelen til industrialiseringen i Norge, og til olje og gass-eventyret.

– Alt det handlet om var realfagskunnskap og kompetanse. Så da lurer jeg på: Er Knut Berg en helt i dag? Hvem er dagens realfagshelter?

Mangelvare

Regjeringen satser sterkt på realfag, og på å gjøre gode lærere bedre gjennom økt satsing på videreutdanning. Kunnskapsministeren mener at studier som Helge Brovolds «4 veier inn i matematikken», kan være nyttige verktøy for å kunne tilpasse matematikkundervisningen til den enkelte elev.

– Det er noen som driver med god matematikk og realfagsformidling, men her har vi fortsatt en vei å gå, sier Røe Isaksen, som selv sluttet med matematikk etter første klasse på videregående skole. Han kan ikke huske at det var noen som oppmuntret ham til å fortsette med realfag; han var jo opptatt av norsk, historie og samfunnsfag.

– Dette førte til et realfagssjokk da jeg skulle ta metode og statistikk på statsvitenskap. Jeg hadde jo ikke jobbet med matte på tre–fire år! Nå ser jeg at det hadde vært verdt de to årene med litt mer jobbing, for det hadde spart meg for mye tid senere i livet.

Helter og holdninger

Hvis Norge skal fortsette å være en kunnskapsnasjon i verdensklasse, trengs det nye realfagshelter. Det trengs mennesker som kan finne gode løsninger på store utfordringer.

– Det største problemet i verden er kombinasjonen fattigdom og miljø; vi skal redusere fattigdom, samtidig som vi stagger klimaendringene. Dette er en gigantisk utfordring og en av grunnene til at vi må vise hvorfor realfag er både relevant og viktig, sier kunnskapsministeren.

Men å skape nye helter krever også nye holdninger.

– Det kan se ut som vi har fått en kultur som assosierer realfag med noe vanskelig for spesielt interesserte. Bare det at «matteangst» faktisk er noe reelt sier ganske mye. Veldig få har for eksempel «kommaregelangst». Og selv om det er mange som bruker kommareglene helt feil, er det veldig få som har angst for å uttrykke seg skriftlig, sier Røe Isaksen.

– Og det er egentlig veldig pussig, for det er ingen grunn til at man skal se på matematikk, eller natur- fag, på noen annen måte enn norsk, samfunnsfag og historie.