Aicha Bounaim

Dr. Senior Research Scientist - Schlumberger

Liker

Treningssenter, Utendørs, Langtur, Digital, Gourmet, Te, Teamarbeider, Forskning

Jobb

Jeg er en del av en multi-expert-team i et av forskningssentrene i Schlumberger. Vi utvikler nye teknologier til oljeutvinning og -produksjon. Vår jobb innholder forskjellige oppgaver hvor vi ser på en stor mengde data (mutli-scale, multi-dimension, multi-format). Disse kan være fra under jorden(seismikk), radar, scanner, droner, GPS, satellitt, osv. De siste årene har det blitt nye teknologier rettet mot maskin læring og kunstlig intelligens, og disse vil åpne nye horisonter til energi sektoren. Jeg er heldig for å ha opplevd den store shiften i teknologi og fortsatt kan jobbe med alle disse nye og spennende felter.

Utdanning

Applied mathematics kan åpne dører til mange muligheter. Jeg har selv jobbet med prosjekter knyttet til brystkreftmodelering og -simulering, i oseanografi ved meteorologisk institutt - FoU avdeling, og siden 2005 har jeg vært i Schlumberger som Dr Senior Research Scientist.

Om meg

- Frivillig - Tur - Photography - Cooking og baking - Reiser