Andre Gjørven

Siv.ing Energinett - Nordmøre Energiverk AS

Liker

Utendørs, Langtur, Topptur, Lagidrett, Vind i håret, Musikk på øret, Synger, Spiller, Casual, Sporty, Traktekaffe, PC, Teamarbeider, Pratsom, Ettertenksom, Best uten boss, Geologi, Dans, Arkitektur

Jobb

Jobbar i NEAS nett, med kraftnettet på ytre Nordmøre. Med i prosjektgjengen som fornya straumforsyning til Kristiansund 2011-2016. Her fekk eg følge heile prosjektet gjennom prosjektering, anbud, bygg/anlegg og idriftssettelse. 3 nye trafostasjonar og nye kabelforbindelsar for både 22kV og 132kV gjennom kilometerlange OPI-kanalar. Og til slutt sanering av bygg og kraftlinjer. Flytta til Kristiansund i 2009 og fekk først stilling som KOM Trainee, og var då innom både Norske Shell, NEAS og Vestbase. Gjennom 3 modular på 8 månader kvar jobba eg med karlegging av elektro, tekniske installasjonar, energistyring/enøk, korrektivt og preventivt vedlikehald. Gjennom Lektor2-avtale med Atlanten Videregående har eg dei siste åra forelest om energi på Enova gründercamp, og veileda vinnarlaget under landsfinalen. Tilbyr strømsafari/PUI-tour med omvisning i trafostasjon og videre følge strømmen fram til stikkontakta på skulen. 9.klasser ved Frei og Averøy ungdomskoler har deltatt på dette. Spesialkompetanse på solcelleanlegg og spenningskvalitet, og deltar i utredningsarbeid for kraftbehov i regionen.

Utdanning

Eg valgte studieretning på NTNU med ei grunnleggande interesse for energiteknologi, og utsikter for ei brei utdanning med varierte jobbmuligheter

Om meg

Musikk og friluftsliv/fjell/ski er svært viktig for meg. Instrumentene har gitt meg store nettverk både i studiebyen og i byen eg flytta til.