Andre Gjørven

Siv.ing Energinett - Nordmøre Energiverk AS

Liker

Utendørs, Langtur, Topptur, Lagidrett, Vind i håret, Musikk på øret, Synger, Spiller, Casual, Sporty, Traktekaffe, PC, Teamarbeider, Pratsom, Ettertenksom, Best uten boss, Geologi, Dans, Arkitektur

Jobb

Jobbar i NEAS nett, med kraftnettet på ytre Nordmøre. Med i prosjektgjengen som fornya straumforsyning til Kristiansund 2011-2016. Her fekk eg følge heile prosjektet gjennom prosjektering, anbud, bygg/anlegg og idriftssettelse. 3 nye trafostasjonar og nye kabelforbindelsar for både 22kV og 132kV gjennom kilometerlange OPI-kanalar. Og til slutt sanering av bygg og kraftlinjer. Flytta til Kristiansund i 2009 og fekk først stilling som KOM Trainee, og var då innom både Norske Shell, NEAS og Vestbase. Gjennom 3 modular på 8 månader kvar jobba eg med karlegging av elektro, tekniske installasjonar, energistyring/enøk, korrektivt og preventivt vedlikehald. Gjennom Lektor2-avtale med Atlanten Videregående har eg dei siste åra forelest om energi på Enova gründercamp, og veileda vinnarlaget under landsfinalen. Eg har også hatt ei gjesteforelesning om varmepumper for ein naturfagsklasse.

Utdanning

Eg valgte studieretning på NTNU med ei grunnleggande interesse for energiteknologi, og utsikter for ei brei utdanning med varierte jobbmuligheter

Om meg

Musikk og friluftsliv/fjell/ski er svært viktig for meg. Instrumentene har gitt meg store nettverk både i studiebyen og i byen eg flytta til.