Andreas Engeberg

Forbedringsleder - Aker Solutions

Liker

Fotballfanatiker, Digital, Laid-back

Jobb

Traff representanter fra Aker Solutions på stand, ble nysgjerrig, søkte og fikk jobben. Er idag leder innenfor vedlikehold og modifikasjoner offshore. Det innebærer iblandt også et par turer i Nordsjøen på besøk på flere ulike plattformer innenfor området.

Utdanning

Valgte denne studieretningen først og fremst grunnet interesse for faget fysikk, hvordan ting fungerer og henger sammen. Var og er opptatt av hvordan universet bygges opp. Studiet synes jeg var lærerikt både sosialt og faglig.

Om meg

Er aktivt engasjert i Tekna (Teknisk naturvitenskapelig forening). Sitter som leder for Bergen avdeling her. Sitter i Styret hos VilVite. Har ellers kone og barn, og er glad i fotball.