Anne Gustafson

Museumspedagog - Midgard historisk senter

Liker

Treningssenter, Utendørs, Langtur, Våt i håret, Vind i håret, Bokorm, Hund, Sporty, Pyntet, Te, Teamarbeider, Pratsom, Best uten boss, Forskning, Biologi, Geologi

Jobb

Jeg jobber som museumpedagog og formidler på Midgard historisk senter på Borre, rett sør for Horten. Senteret forteller vikingtidshistorie i Vestfold. Vi tar imot ulike grupper, som f.eks. barnefamilier, skoleelever og turister. Jeg har stor frihet til å lage og gjennomføre ulike orienteringer og læringsaktiviteter. Jeg har laget mange Kulturelle skolesekk-opplegg. Dette er det tredje kulturhistoriske museet jeg jobber på, og de har alle tatt en sjans med å ansette en naturviter. Så det betyr at naturfagsfolk er viktige også når det skal fortelles om menneskers kultur. Mennesker har i uminnelige tider levd av og i naturen, og det må vi ikke glemme!

Utdanning

Jeg studerte både engelsk og sosialantropologi på universitetet før jeg fant min rette hylle innenfor naturfagene. Jeg elsket jo dyr og fordypet meg i forståelsen av dyrs atferd og etterhvert menneskelig atferd. Etter hovedfaget valgte jeg å ta ett år med praktisk pedagogikk. Det å kunne lære nye ting er en viktig del av menneskers og dyrs atferd. Men det ga meg også jobber. Selv om det gikk litt sikksakk med utdannelsen, er det nettopp dette at jeg har en bred utdanning som har gitt meg spennende jobber, og nå tilslutt verdens beste jobb som museumspedagog!

Om meg

På fritiden er jeg ofte på tur i skog og fjell. Jeg har en kongepuddel som drar meg ut av stiene og da får jeg oppleve masse spennende. Vi er like nysgjerrige begge to!