Anne-Kari Furre

Geofysiker - Equinor

Liker

Utendørs, Lagidrett, Synger, Casual, Forskning, Geologi, Dans, Design

Jobb

Jeg jobber i øyeblikket med CO2-lagring for å prøve å avhjelpe klimaproblemet. Har tidligere jobbet med overvåking av olje og gassproduksjon vha seismikk. Bruker samme prinsippet på overvåkning av injisert CO2 i undergrunnen. Begge ovennevnte er forskerjobber. Jeg har også arbeidet en del i en av Statoils (nå Equinors) driftsenheter. Fikk jobb ved å søke på en utlyst stilling via "gammelmåten" (avisa). Var forøvrig alt i bedriftens søkelys, da doktorgraden min ble støttet bla av Statoil. Den aktuelle jobben jeg har i dag har jeg søkt meg til internt i selskapet. Det er gode muligheter for interne omplasseringer. Det beste med jobben min er å hele tiden lære nye ting og prøve å bruke tidligere lærdom til å forstå undergrunnen (geologien) bedre. Det er fint å kunne samarbeide på tvers av faggrenser, men også å kunne fordype meg når jeg trenger det. Jeg liker også både å føle at man bidrar til Norges økonomi, og prøve å gjøre noe med klimautslippene.

Utdanning

Jeg valgte denne utdanningen fordi jeg var interessert i naturfag generelt. Så at "alle andre" i min tid studerte økonomi, så det var antakelig lurt å gå mot strømmen. Likte matematikk. Til tider var det en krevende utdanning. Hadde et lite sammenbrudd under arbeidet med hovedfaget. Fullførte likevel på normert tid. Doktorgraden gikk greit, selv om jeg aldri har vært blant de mest ledende. Har hatt nytte av å være nøyaktig og samvittighetsfull.

Om meg

Mann, barn, orientalsk dans, strikking.