Anne Ragnhild Thomlevold Rønning

Daglig Leder - Heidrun as

Liker

Utendørs, Gourmet, Biologi

Jobb

Vi har startet egen bedrift med videreforedling av småfekjøtt, i hovedsak kjøtt av geitkje. Jobben min inneholder alt fra nedskjæring av slakt, produksjon, internkontroll og HACCP, HMS, markedsføring og salg, planlegging og gjennomføring av bedriftsbesøk hos oss, oppfølging av levende geitkje, generelt ledelsesarbeid med planlegging og styring av bedriften. I denne jobben får jeg bruk for veldig mye fra utdannelsen og arbeidserfaringen min. Det beste med jobben er allsidigheten og stor mulighet for å styre utvikle egen arbeidsplass.

Utdanning

Jeg har utdannelse fra UMB- næringsmiddelfag- med fordypning i animalteknologi. Var egentlig ganske tilfeldig. Bestemt meg for at jeg skulle gå Universitetet for miljø og biovitenskap, fant etterhvert ut i studiet at jeg ville fortsette innenfor næringmiddelfag.

Om meg

Stor interesse for matlaging, matkultur og håndverk. Er glad i dyr, natur og friluftsliv generelt. Liker å utforske matkulturen og tilby spesielle og gode matvarer. Er opptatt av tradisjonell og historiske mattradisjoner.