Anne Torunn Hvideberg

Næringssjef - Tvedestrand kommune

Liker

Utendørs, Vind i håret, Backpacker, Digital, Håndverker, Katt, Casual, Sporty, Gourmet, Espresso

Jobb

Arbeidsdagen består av mange ulike aktiviteter, jeg besøker de bedrifter for å få innspill og forstå deres hverdag. Jeg forbereder saker til politikerne. Arrangerer møter og samlinger, får i gang samarbeidsprosjekt, informere om finansieringsmuligheter, kople studenter og bedrifter. I det hele tatt mye kopling av mennesker og muligheter. Det beste med jobben min er at jeg møter mange dyktige og inspirerende mennesker og kan bidra til at bedriftene får ideer, impulser, ny kunnskap, nye kontakter og ser muligheter som kan gi nettopp deres bedrift vekst fremover.

Utdanning

Jeg valgte å starte med realfagsutdanning, fordi jeg alltid har synes matte har vært gøy og realfag interessant. Etter hvert ble det mer datafag og etter hvert informatikkstudier.

Om meg

Jeg er glad i å være ute og på tur. Jeg bor på en gård, og det er en god avveksling fra jobb å ha noen praktiske utfordringer, som å rydde, male, skru, plante og luke og høste.