Annlaug Kjelstad

Kommunalsjef Plan og næring -

Jobb

Eg var ferdig utdanna i 1993 og har jobba både i det offentlege og i det private. For nesten 5 år sidan fekk eg denne jobben i Naustdal kommune, då han var utlyst. Eg har no overordna ansvar for "alt" innan plan, næring og teknisk, noko som innebærer både fagleg arbeid innan plan, eigedom, beredskap, næring og landbruk etc, men også eit leiaransvar (øk. og personal) og utviklingsansvar. Arbeidet er svært allsidig og utfordrande.

Utdanning

Eg hadde eit ynskje om å finne ei utdanning som kombinerte realfag og samfunnsfag. Eg ynskte også ta ei utdanning som ville innebære noko utearbeid/synfaringar etc.

Om meg

jeg er interessert i tur og friluftsliv, quilting og husflid generelt, mat, reiser, samfunnsliv og organisasjonsarbeid.