Arve Sommerfelt

Avdelingsleder Teknologisk Analysesenter - Annet

Liker

Utendørs, Våt i håret, Vind i håret, Håndverker, Casual, Teamarbeider, Forskning, Astronomi, Barn, Interiør, Arkitektur

Jobb

Jeg er for tiden leder for "Teknologisk Analysesenter (TAS)" i Nexans. TAS er et ekspertsenter for ulike analyser og matematiske modeller som trengs for å produsere subsea-kabler som bl.a. benyttes til kraftoverføring fra offshore vindparker til land, eller for kraftoverføring mellom ulike land/kontinenter. TAS er delt inn i 4 disipliner: -Tverrsnittsanalyse (strekk og bøy av kabel) -Dynamisk analyse (utmatting og bevegelse av kabel) -Mekanisk utstyrsanalyse (holder utstyret?) -Elektromagnetisk og termisk (Elektriske parametere og temperatur) Realfag og matematiske modeller er sentralt for alle disipliner, og gode dataverktøy hjelper oss nå med å finne riktig kabel-design uten like omfattende, kostbar og tidkrevende testing som en tidligere måtte gjennomgå. Før jeg startet i Nexans jobbet jeg noen år med romforskning (www.ciris.no) og offshore elektro drift/vedlikehold der kunnskap innen realfag og teknologi også er veldig sentralt.

Utdanning

Bredde! I tillegg til sivilingeniør innen teknisk fysikk (fysikk og matematikk) har jeg teknisk fagskole elektronikk samt en Bachelorgrad i elkraft, og er autorisert Elektroinstallatør. Denne bredden gir en god teknisk innsikt på tvers av flere fagfelt, noe som er en styrke i samarbeid med andre fagdisipliner.

Om meg

En hyggelig fyr :)