Aslaug Hagestad Nag

Daglig leder - Future Materials katapult-senter

Liker

Utendørs, Våt i håret, Vind i håret, Quiz, Spiller, Håndverker, Katt, Casual, Gourmet, Te, PC

Jobb

Future Materials katapult-senter sitt formål er å hjelpe norsk næringsliv med å "gjøre veien fra idé til produkt kortere, enklere og raskere". I industrien finnes det mye utstyr og kompetanse som andre virksomheter kan ha nytte av. For å sikre at vi beholder kompetanse og arbeidsplasser i Norge, er det viktig at vi samarbeider og i fellesskap møter konkurransen utenfra. Hos katapult-sentrene kan man derfor få tilgang til utstyret og kompetansen til våre partnere: Elkem, MIL, Norner, ReSiTec og UiA, for å bringe sin egen produktutvikling framover. Min oppgave som leder av senteret er å markedsføre hva vi kan tilby, koordinere partnerne og rapportere til eiere og Siva, som er vår "statlige mor", og som bidrar med investeringsmidler til nytt utstyr som går inn i senteret. En typisk arbeisdag består av kundekontakt med møter, konferansser, e-post og telefon, telefoner, e-post og Skype-møter med partnerne for å planlegge kommende arrangement, markedsføringsinformasjon, kundeprosjekter og annet, samt regelmessig rapportering til Siva og styret om arbeidet vi gjør. Selv om jeg er utdannet innen elektronikk, gir basisfagene fra vgs og NTNU meg en mulighet til grunnleggende forståelse for materialteknologi som jeg jobber med nå. Ellers er jobberfaring fra både offentlig sektor (Nkom - tidligere Post- og teletilsynet) og industrien (Nera SatCom, MCP - nå Telenor Maritime, og Force Technology) viktig ballast for å håndtere den rollen jeg nå har. Det beste med jobben er å kunne bidra til å utvikle norsk næringsliv og se at vårt utstyr og kompetanse gir mulighet til å løse prosjekter og utfordringer til bedrifter rundt om i landet.

Utdanning

Jeg valgte en sivilingeniør-utdannelse fordi jeg liker realfag, og fordi jeg ønsket en utdanning som kunne gi meg mulighet for framtidig lederjobb. Det var mer tilfeldig at jeg havnet på elektronikk. Jeg begynte først på IT, men fant ut at fagene innen kommunikajson og teleteknikk var mer spennende, og byttet derfor over. Spesialiseringen i elektrooptikk kom ut fra hvilke fag jeg valgte siste året, og da valgte jeg bare ut fra hva som hørtes mest gøy ut i fagbeskrivelsen! Overgangen fra vgs gikk ganske greit. Det er helt klart mer krevende å studere enn å gå på vgs, men på NTNU er det lagt opp til mye undervisning og øvelser som gjør at man raskt kommer inn i et godt studiespor.

Om meg

Jeg bor midt i Lillesand og stortrives med å ha alt jeg trenger nært tilgjengelig av butikker, post, kino, restauranter, kafeer og ikke minst sjøen. Hagen rundt huset er ingen engelsk park, men masse grønt., fine blomster som er så snille at de kommer igjen år etter år helt av seg selv, og et hjørne med bærbusker og frukttrær som gir glede både for kropp og sinn. Jeg er trommeinstruktør i Lillesand skolekorps og storkoser meg med å introdusere stadig nye aspiranter og rekrutter til musikkens verden. Ut fra Dagens Næringsliv ser det ut som at nesten alle ledere er treningsnarkomane, men jeg er da i den gruppen som IKKE sykler Birken eller løper maraton....