Asle Pedersen

Forretningsutvikler - Coventure AS

Liker

Digital, Spiller, Forskning, Design, Barn, Arkitektur

Jobb

Arbeidsplassen min heter Coventure og vi jobber sammen med gründere og oppfinnere for utvikle bedrifter som skal løse små og store problemer. En av arbeidsoppgavene mine er å vurdere det forretningsmessige potensialet i nye ideer. Ideene kan dreie seg om mange ulike fagområder og konsepter. Da synes jeg at utdanningen min og tidligere arbeidserfaring er et godt utgangspunkt for å vurdere nye ideer. I tillegg så har jeg ansvaret for IKT bransjen i et prosjekt som heter VRI (Virkemidler for regional FoU og innovasjon) som har som mål å få til mer FoU samarbeid mellom bedrifter og FoU miljøer (universitet, høgskoler og institutter). I VRI prosjektet har jeg god kontakt med IKT bedrifter og brukere av IKT og er med på å sette i gang samarbeidsprosjekter.

Utdanning

Som 12-13 åring så startet jeg med programmering. Jeg var nysgjerrig på hvordan spill og programmer ble laget. Da jeg skulle velge ingeniørutdanning så hadde jeg allerede god kunnskap om programmering og data. I stedet for å fortsette på en ren datalinje så valgte jeg bevisst en linje som hadde elektronikk og telekommunikasjon som jeg ikke kunne så mye om. Så tok jeg heller litt ekstra datafag ved siden av. Det beste med utdanningen min er at den er allsidig og at den grunnleggende kunnskapen min innen realfagene og IKT gjør meg i stand til å sette meg inn i nye problemstillinger, forretningsideer og fagområder.

Om meg

Jeg er nysgjerrig av natur og selv om jeg ikke har en ren IKT jobb så liker jeg å holde meg oppdatert og sette meg inn i ny teknologi, forskning og utvikling. På fritiden så hender det at jeg tar meg en løpetur i ny og ne. Ellers går mye av tiden til å følge opp to barn, samt litt hus og hytteprosjekt.