Asle Ravnås

Teknisk sjef - GOEip AS

Liker

Musikk på øret, Espresso, PC, Best uten boss, Biologi, Geologi

Jobb

Utvikler av ny teknologi for å utvinne mer olje fra modne reservoarer

Utdanning

Det mest interessante med utdanningen er når du får en så dyp og bred kunnskap at du kan sette sammen komplette teknologier som sprer seg over flere fagfelt. Utdanningen min har kommet til som en konsekvens av de teknologiene som jeg har utviklet. Når jeg begynte å utvikle fant jeg fort ut at jeg hadde behov for eksempel mer matte, så tok jeg det. Så måtte jeg ha mer kunnskap om kjemi osv.. De fagene som jeg har strevd mest med er fag som ikke er direkte knyttet opp mot teknologi. Det mest interessante var faktisk når du nådde et nivå som gjorde at du faktisk kunne bruke fagene. Ta matematikk for eksempel, man lærer masse matte og kan regne fart og prosentregning osv ganske lenge opp på høgskolnivå. Men ikke mye annet. Men plutselig så kommer man over noen terskler og så åpner de teknologiske mulighetene seg for å benytte faget i mye større utstrekning. For eksempel å modellere kjemi og mikrobiologi i et reservoarsystem. Realfagretninger har alltid vært min retning men det som er spesielt er at jeg har satset på å få en bred kunnskapsbase ikke en smal.

Om meg

Min tid utover arbeid går med til familie og fisking. Jeg har 2 ungdommer og kone som jeg liker godt å bruke tiden på. Teknologiutvikling er like mye modning som kunnskap. Derfor er det viktig å koble av med andre ting slik at den modningen som må finne sted, skjer naturlig.