Beate Kvamstad

Forsker i maritim IKT - Marintek

Jobb

Jeg har jobbet som forsker på MARINTEK siden februar 2007. Jobben går ut på å delta i ulike prosjekter hvor jeg bidrar med min kunnskap om kommunikasjons- og informasjonsteknologi. Jeg er ofte ute og møter maritime aktører som kystvakten, fiskeri, olje & gass relaterte fartøyer, eller operatører på land som hovedredningssentralen, Kystverket og havner. Jeg har vært særdeles involvert i forskning rundt kommunikasjon og sikkerhet til sjøs i arktiske strøk. I tillegg er prosjektledelse en naturlig del av hverdagen. Det betyr planlegging og oppfølging av oppgaver som skal utføres, sørge for å samle prosjektpartnere til møter og/eller seminarer og konferanser, følge opp økonomien i prosjektene og sørge for å få spredt resultatene på en fornuftig måte. Prosjektene jeg deltar i er ofte oppdrag fra norsk forskningsråd, EU, industri, departement eller offentlige instanser som Kystverket.

Utdanning

I utgangspunktet er det ganske tilfeldig at jeg valgte elektronikk- og telekommunikasjon. Jeg søkte på linjene industriell økonomi og data på NTNU, men kom ikke inn. Dermed tok jeg tredjevalget mitt, som var elektronikk- og telekommunikasjon. Valget med å ta realfagsutdanning var basert på at jeg alltid har likt matte, og dermed ønsket å ta en utdanning hvor matte var en viktig del.

Om meg

Jeg bor på Hundhammeren utenfor Trondheim og har to gutter på 6 og 8 år. Jeg liker å ta med guttene mine på reiser og delta i deres fritidsaktiviteter som for eksempel ski- og fotball. Ellers liker jeg å være sammen gode venner, spille og høre på musikk, trene og kjøre motorsykkel.