Bengt Fjellheim

Kommunalleder - Alta kommune

Liker

Treningssenter, Utendørs, Topptur, Dans

Jobb

Mitt arbeid går ut på å være leder for teknisk tjenester i kommunen. Jeg er leder for vel 20 ingeniører innenfor forskjellige fagretninger som VVA, Bygg, Brann, Miljø, Oppmåling og Byggesak.

Utdanning

Det mest interessante med min utdanning er den tverrfaglige kompetansen jeg har opparbeidet meg som sivilingeniør innen integrert bygningsteknologi og en tilleggs utdanningen (master) innen økonomi og administrasjon.