Bjørn Bjørstad Pedersen

Sivilingeniør - Nordlandsnett AS

Liker

Utendørs, Langtur, Topptur, Lagidrett, Best med ball, Fotballfanatiker, Digital, Musikk på øret, Brettspill, Spiller, Casual, Sporty, Traktekaffe, PC, Teamarbeider, Pratsom, Ettertenksom

Jobb

Jeg jobber mye med langsiktig planlegging. Kapasiteten i kraftsystemet blir stadig mer presset på grunn av økt produksjon av fornybar kraft samt økt forbruk som følge av blant annet el-biler og andre elektriske apparater. Min jobb er å finne ut hvordan kraftnettet må utvikles for å håndtere den økte flyten av kraft gjennom dt i fremtiden.

Utdanning

Jeg valgte denne utdanningen fordi jeg ønsket å ta en universitetsutdannelse og tekniske fag var det som interesserte meg mest. NTNU er et fantastisk studiested og en utdanning der vil være en opplevelse for livet. Når det gjelder realfagsutdanning er de best i Norge. Det som ikke nevnes er alt man lærer utenom selve studiene gjennom blant annet frivillig arbeid i linjeforeninger, Samfundet og Isfit, for å nevne noen.

Om meg

Jeg holder på med mange ulike ting på fritiden min, men de to viktigste er friluftsliv og musikk.