Bjørn Simonsen

Direktør - Forretningsutvikling og Samfunnskontakt - NEL Hydrogen