Bjørn-Tore Esjeholm

Førsteamanuensis / assisterende instituttleder - Universitetet i Tromsø

Liker

Utendørs, Bokorm, Musikk på øret, Spiller, Casual, Sporty, Laid-back, Gourmet, PC, Teamarbeider, Pratsom

Jobb

Underviser ingeniørstudenter i matematikk og fysikk. Forsker på hvilken rolle disse fagene spiller i forståelse og utvikling av teknologi. Er også leder av avdelingen i Alta der ansvar for daglig drift, økonomi og kontakt med samarbeidspartnere er en del av jobben.

Utdanning

Jeg valgte en lang utdanning i realfag fordi jeg likte disse fagene da jeg gikk på videregående. På Universitetet ble jeg spesielt interessert i ionosfærefysikk, og tok min cand.scient grad i plasmafysikk. Hovedoppgaven min handlet om radarmålinger av bølger i ionosfæren, ca 100-200 km over bakken. Etter å ha undervist i noen år ble jeg mer interessert i sammenhengen mellom grunnleggende realfag (som matematikk og fysikk ) og teknologi og jeg tok derfor en Ph.D der jeg så på hvordan teknologi som skolefag er koplet til realfagene. Denne kunnskapen er viktig i mitt daglige virke i klasserommet. Utdanningen har gitt meg et godt grunnlag for å utføre den jobben jeg har. Undervisning av ingeniørstudenter er veldig givende fordi det er faglig utfordrende og samtid innebærer daglig kontakt med andre mennesker.

Om meg

På fritiden spiller jeg gjerne gitar. En annen svært viktig fritidsaktivitet er jakt og fiske.