Catharina Sandersen

Ingeniør/ Prosjektleder - Betongrenovering Drift AS

Jobb

Jeg arbeider med å styre prosjektene i bedriften. Det omfatter alt fra å regne anbud, gjøre innkjøp, forhandle med entreprenører, styre prosjektet i forhold til framdrift og økonomi, ansvar for mannskap og logistikk. Ansvar for Helse, Miljø og sikkerhet og kvalitetsstyring i bedriften. Jeg arbeider i all hovedskap fra kontoret mitt i Bjerkvik, men jeg reiser også i forbindelse med befaringer, oppstartsmøter, kontraktsforhandlinger og byggemøter. I tillegg reiser jeg innimellom til Østerrike, Italia og Sveits for å se hva som er nytt på markedet og møte både nye og gamle forhandlere.

Utdanning

Jeg valgte utdanningen fordi jeg syntes at den var spennende. Jeg har alltid likt realfag og matematikk spesielt. Jeg vurderte i lang tid hva jeg skulle bli, og er veldig fornøyd med mitt valg og høgskolen i Narvik som studiested. Overgangen fra videregående var grei. HIN er en liten skole og en blir godt kjent med de som går i klassen din. Da jeg gikk på skolen var det stor alders- spredning på studentene. Dette opplevde jeg som veldig possitivt og en lærte mye av hverandre. Jeg måtte desverre ta forkurs pga feile valg på videregående. Dette bringer jeg alltid på bane når jeg snakker med elever. Ikke velg enkleste utvei mht matematikk, kjemi og fysikk. Plutselig forandrer en mening ang hva en ønsker å bli. For meg betydde dette 60 000 ekstra i studielån - og ett år senere ut i arbeid. Ellers ser jeg at jeg blant annet har behov for matematikken, nynorsk, tysk, engelsk, fysikk, kjemi, norsk og rettslære fra videregående, i mitt daglige arbeid som prosjektleder. Fra studietiden husker jeg spesielt godt ekskursjonene til byggeplasser og anlegg. Dette var veldig nyttig da en fikk koblet teori og praksis sammen.

Om meg

Utenom jobb er jeg mamma til 3 barn. Min sønn på 14, og mine døtre på 8 og 1 år. Jeg er engasjert i Bjerkvik Svømmeklubb som nestleder og trener. Mye tid går med til svømmeklubben og renovering av hus og hytte.