Cecilie Salomonsen

Master of sciense - SINTEF Ocean

Liker

Utendørs, Te, Fargerik, Teamarbeider, Forskning, Dans, Design, Fargeblyanter

Jobb

I mitt arbeid som industriell designer vil jeg finne ut av hvem som skal ta i bruk den nye teknologien som utvikles. Nå man vet hvem som skal bruke en ny teknologi kan man gjøre tilpasninger underveis i utviklingen slik at det faktisk kan tas i bruk når det er ferdig. Uansett hvor genial en ny teknologi kan være hjelper det veldig lite dersom man ikke klarer å ta den i bruk. Mitt fokusområde er de som arbeider med fiskeri eller havbruk og de produktene, tjenestene og systemene de trenger i sitt arbeid. For å finne ut av hvilke krav disse brukerne stiller kan jeg reise og besøke aktuelle bedrifter og snakke med de ansatte. Jeg kan se på hvordan de arbeider og intervjue dem. Ofte ringer jeg for å gjøre intervjuer. Jeg ser også på statistikker og undersøker forskrifter og regelverk. Og så skal all denne innsikten formidles gjennom tekst og illustrasjoner. Jeg bruker mye tid på skrivebordsarbeid etter å ha samlet inn informasjon. Jeg har veldig varierte prosjekter, og dermed får jeg brukt vidt forskjellige deler av utdanningen min. Noen ganger er jeg veldig glad for alt jeg har lært om elektrisitet, hydraulikk eller fysikk, andre ganger er det statistikk som trengs, det kan være ulike teknikker for å forstå sluttbrukerne, og noen ganger er det det å kunne illustrere som er viktig. Det beste med mitt arbeid er muligheten til å gi ny teknologi en mer brukervennlig vinkling og på det viset gi sluttbrukerne en bedre arbeidshverdag.

Utdanning

Jeg valgte utdanningen "Industriell design" fordi det lå i krysningsfeltet mellom teknologi og kreative fag. Overgangen fra videregående var stor. Fra å være i en klasse der alle karakterer er representert var jeg nå i en klasse med kun de beste. Her var det mye god hjelp å få fra mine medstudenter, men jeg måtte også bli vant til at jeg nå målte seg mot var veldig flinke. I utdanningen fikk jeg grundig innføring i matematikk, statistikk, mekanikk, fysikk (den var vrien), mekatronikk (utrolig artig å lære om elektronikk, pneumatikk og koding, og bruke dette i praksis, se her på prosjektet vårt mekanisk tetris: https://www.youtube.com/watch?v=EHgLK8-snaM ) og materiallære for å nevne noe. Samtidig lærte vi å sette brukerne av teknologi i fokus, lærte å tegne, vi jobbet med formgiving av produkter, å lage illustrasjoner og vi lærte om designhistorie. Dette summeres opp til at en industriell designer er brukernes talerør i utviklingen og sørger for at deres behov blir ivaretatt. Det er en givende, og utfordrende, oppgave

Om meg

Utenom jobb er glad i håndarbeid slik som strikking og sying, og jeg lager mange klær til meg og min familie. Dessuten er Lindy hop, den originale swingdansen fra 1920-tallet, noe jeg gjerne danser. Ellers er jeg veldig glad i å være ute, enten det er på lekeplass, i fjæra eller i marka.