Christoffer Andersen

Dissiplinleder, struktur - Aker Solutions

Inviter

Rollemodellen er i permisjon og kan ikke inviteres.

Liker

Treningssenter, Ekstremsport, Kampsport, Våt i håret, Sydentur, Spiller, Sporty, PC, Teamarbeider, Ettertenksom, Sjefete

Jobb

Vi bygger strukturer/plattform-moduler/subsea her i Egersund. Jeg har ansvaret for feltingeniøren og MC-ingeniøren slik at de rapporterer til meg om problemer som oppstår ute. Da blir det min oppgave å løse disse problemene og evt videresende dem til den rette personen som kan ta en avgjørelse. Jeg er også bindeleddet mellom mellom oss og Design slik at de spør meg hvilke designvalg som vil være det beste for oss osv. Ansvaret for tegninger faller også på meg, slik at jeg må passe på at de har den rette kvaliteten og inneholder informasjonen som trengs slik at vi får produsert dette. Lurer produksjonen på noe angående tegninger er det jeg som videresender/svarer på disse spørsmålene. Jeg bruker ikke nødvendigvis alt jeg har lært i nåværende stilling, da det går mest i dataverktøy og kommunikasjon. Det dukker imidlertid opp behov der matte og fysikk spiller en rolle for å ta raske avgjørelser og de riktige valgene. Det er også viktig å merke seg at uten realfag hadde jeg ikke hatt den kompetansen jeg har idag. Jeg trives veldig godt i jobben min, og har følelsen av at den er betydningsfull og at jeg utretter mye. Jobben innebærer mye ansvar, både overfor andre ansatte og prosjektet i sin helhet. Jeg er et viktig bindeledd som skal sørge for at flere ulike grener skal fungere sammen og gå mest mulig smertefritt. Kommunikasjon er dermed viktig.

Utdanning

Etter ungdomsskolen var jeg veldig usikker på hva jeg ville bli. Jeg vurderte alt fra Lege og politi, til Ingeniør. Faren min var ingeniør og hadde nok litt påvirkning av studievalg, men jeg hadde ingen anelse om hva dette gikk ut på. Jeg hadde gått studiespesialiserende fag på vgs og måtte dermed studere videre etter vgs. Valget fallt på ingeniør. Jeg gjorde det helt greit på realfagene på vgs, med 4 i matte og kjemi, og 5 i fysikk. Matte var imidlertid utfordrenden, og jeg fikk 3 på eksamen. Jeg forstod at realfag var viktig, men så ikke helt sammenhengen med alt vi lærte. Det virket ofte som det var mange ulike temaer uten noen mening. Først prøvde jeg ut elektroingeniør i Trondheim. Dette fant jeg fort ut var uinteressant, og hoppet dermed av elektrofagene men tok alle fellesfag som matte, fysikk osv. Året etter startet jeg på maskiningeniør på UiS. Her fikk jeg godskrevet mange fag som jeg hadde tatt i Trondheim, og fikk dermed mer tid til enkelte fag. Maskiningeniør er veldig bredt og omtales ofte som "potetingeniøren". Vi lærer litt om alt og er innom veldig mange fagretninger. Dette er imidlertid veldig interessant for det var slik jeg fant ut hva jeg ville jobbe med. Jeg fant fort ut at enkelte fag som inneholdt heftige beregninger ikke var noe for meg, og kunne på denne måten sile ut enkelte fagretninger som jeg ikke ville jobbe med. Jeg tror det er en fordel å være borti ulike fag, i ulike retninger, for å kunne ta gode valg og finne ut av interessen. Vid kunnskap er også bra for det gjør det lettere å sette ting i perspektiv og se helheten. Enkelte fag scoret jeg bra på, mens andre var vanskeligere. Jeg tror jeg strøk i 2 fag totalt, men konteeksamen gjør at det er mulig å ta dem om igjen etter sommeren. Da stod jeg i begge. Jeg var ingen stor "pugger" slik at det ikke alltid var like lett å lære seg mange mange sider med lesestoff uten å se sammenhengen. Dette har blitt lettere nå i jobben, da sammenhengen ofte kommer og det er lettere å forstå meningen med fagene. Friheten på universistetet var det beste, da det ikke eksisterer fravær. Ansvar for egen læring er noe som teller høyt. Tidspunktet for timene varierer også, og enkelte har helt fri enkelte dager. Jeg var også aktiv på treningssenteret rett ved UiS, og dermed ble det ofte trening når det var 2 timers mellomrom mellom timene på skolen.

Om meg

Funfacts: 1. I fritiden trener jeg aktivt på treningssenter. Dette gir et bedre fysisk og psykisk overskudd som gjør at jeg presterer bedre i arbeidet og får bedre konsentrasjon. 2. Jeg liker meg også veldig godt under vann, så jeg både dykker og fridykker. Dykking på Great Barrier Reef er absolutt å anbefale! 3. Har også spillt keyboard i 20 år 4. Har hoppet i strikk i Queensland 5. Har raftet i Queensland og på Voss 6. Har prøvd kampsport 6. Prison Break er fremdelse den beste serien og gode actionfilmer er fin avslappning etter en lang arbeidsdag.