Dag Pedersen

Senior Specialist - Annet

Liker

Håndverker, Hund, Forskning

Jobb

Jeg jobber med utvikling av mekanisk utstyr som brukes i olje- og gass brønner. Det omfatter prosjektledelse, konseptutvikling, tegning, beregning, konstruksjon, materialvalg, produksjon, montering, testing, dokumentasjon, og kommunikasjon med kunder og leverandører i hele verden.

Utdanning

Har gått yrkesskole og har fagbrev som industrimekaniker, fikk interesse for realfag ved forkurs (NIH), etter dette ble jeg Maskiningeniør ved Ingeniørhøgskolen i Narvik(HIN), og senere Sivilingeniør i Maskinkonstruksjon ved universitet i Trondheim (NTH).