Dagbjørn Skipnes

Forsker - Nofima

Liker

Utendørs, Lagidrett, Sydentur, Bokorm, Digital, HTML, Musikk på øret, Brettspill, Synger, Casual, Gourmet, PC, Teamarbeider, Ettertenksom, Best uten boss, Forskning, Astronomi, Barn

Jobb

Jeg forsker innenfor mange områder knyttet til varmebehandling av matvarer, spesielt varmetransport, inaktivering av mikroorganismer og varmeinduserte kvalitetsendringer. Med utgangspunkt i forskningsområdene assisterer jeg matindustrien med alt fra dokumentasjon av varmebehandling til produksjonsplanlegging, innbefattet valg av metoder og utstyr for varmebehandling. En av hovedinteressene mine er modellering og det er også noe av det morsomste med jobben. Å være forsker gir generelt veldig stor frihet i forhold til hva en vil arbeide med innen for sitt fagfelt.

Utdanning

I 1991 ble jeg utdannet sivilingeniør ved NTH ved institutt for Termisk Energi, Maskinfakultetet og har siden tatt tilleggsutdanning bl.a. innen ledelse og personalutvikling. Våren 2011 avla jeg doktorgrad ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (UMB) på Ås med avhandlingen "Optimalisering av varmebehandling av fersk oppdrettstorsk". Det beste med å ta en doktorgrad er at en kan bestemme selv hva en skal fordype seg i og hvordan det skal gjøres.

Om meg

På fritiden er jeg først og fremst med familien og ellers driver jeg med organisasjonsarbeid rettet mot miljøvern og skole. Jeg sitter i styret for kommunalt foreldreutvalg i Stavanger, i FAU på Tasta Skole, har verv i Tasta Håndballklubb, er talsperson for KPml og dessuten aktiv i en rekke organisasjoner som f.eks. Nei til EU.