Diana Espelid

Driftsingeniør - Haukeland universitetssjukehus

Liker

Treningssenter, Utendørs, Våt i håret, Vind i håret, Bokorm, Musikk på øret, Casual, Sporty, Kaffe Latte, Teamarbeider, Pratsom

Jobb

Jeg har driftsansvar for ventilasjonen på Haukeland sykehus. Det er mange spesialfunksjoner på et sykehus som er avhengig av at ventilasjonen fungerer som den skal. Ventilasjonen er nødvendig for inneklima generelt og får å få riktig temperatur, luftfuktighet og lufttrykk i de områder dette er påkrevd. Mine arbeidsoppgaver er både administrative og praktiske. Jeg er teamleder for tre teknikere. Ved feil på et anlegg, en driftsstans eller hvis det går en alarm må vi feilsøke på anleggene for å finne ut hva som har skjedd. Vi får en del henvendelser fra kundene våre vedrørende ventilasjonen, noen korte oppdrag, noen mer omfattende oppdrag som krever mer planlegging. Jeg har også en rådgivende funksjon ovenfor kunde i forbindelse med ombygginger. Det beste med jobben er at det er så variert og at jeg får en kombinasjon av teoretisk og praktisk tilnærming til problemstillingene. Mye tverrfaglig samarbeid. Møter nye mennesker. Kan i stor grad påvirke min egen arbeidsdag.

Utdanning

Jeg valgte energiteknologi fordi jeg var interessert i miljøvern. Utover i studiet ble jeg mer og mer interessert i byggebransjen og energieffektivisering. På energiteknologi lærer du om fornybar energi i tillegg til at du får en fordypning i VVK (Varme, ventilasjon, kulde) og mange som går studiet ender derfor opp som VVS-ingeniører.

Om meg

På fritiden liker jeg trening, tur på fjellet, konserter, litteratur. Jeg er sosial og liker teamarbeid. Jeg er med i styret til et nyetablert nettverk kalt Kvinner i Byggenæringen (KiB),hvor vi jobber for at flere kvinner skal fatte interesse for denne sektoren. Vi organiserer sosiale og faglige arrangementer.