Egil Erstad

Prosjektutvikler - Østfold Energi AS

Liker

Treningssenter, Utendørs, Langtur, Lagidrett, Våt i håret, Vind i håret, Sydentur, Synger, Casual, Sporty, Gourmet, Teamarbeider, Pratsom, Ettertenksom, Forskning, Dans, Barn

Jobb

Prosjektleder for utredning og utbygging av fjernvarme og fjernkjøling. En typisk arbeidsdag omfatter byggemøter, kundemøter, administrasjon av anbudsprosesser, gjennomgang av teknsike beskrivelser. Diskusjoner med konsulenter og entreprenører. Komme med forslag til nye utbyggingsprosjekter, beregne lønnsomhet i ulike løsninger. Det beste med jobben er variasjonen i oppgaver og kontakten med ulike mennesker i forskjellige situasjoner.

Utdanning

Utdanningen inneholdt emner som gjorde at jeg fikk forståelse for hvordan både tekniske men også økologiske sytemer fungerer og henger sammen. Kreativiteten ble stimulert og vi ble lært opp til å sette spørsmål ved hvordan ting fungerte. Kanskje fantes det nye bedre løsninger som kunne utvikles? Utdanningen gir muligheter for meningsfylt arbeid som fremmer miljøriktige løsninger.

Om meg

Har arbeidet med varierte oppgaver innenfor energi- og miljøområdet siden 1986. Har sittet i styret i Norsk Bioenergiforening, har ledet et regionalt enøksenter, har vært innom forskning på løsninger for reduserte miljøbelastninger fra industri og prosesser. Har vært prosjektleder for bioenergiprosjekter (flis, bioolje, deponigass, biogass etc), varmepumpeprosjekter (industriell spillvarme, bergvarme), energisentral for nytt sykehus.