Eilif Due

Sivilingeniør/gårdbruker - Egen

Liker

Kampsport, Lagidrett, Hund, Laid-back, PC, Teamarbeider, Barn

Jobb

I dag arbeider som styremedlem/styreleder i både nasjonale og lokale selskaper innenfor primær og sekundær næringer, samt lokale handelsbedrifter.

Utdanning

Sivilingeniør innenfor bygg på daværende NTH. Ble ferdig utdannet som Sivilingeniør i 1977. Tok senere også Bedriftsøkonomi på BI. Var ferdig der i1982.

Om meg

Allsidig næringserfaring innenfor olje/gass, offentlig byggevirksomhet og ulike tillitsverv i kraft av utdanning og erfaring. På fritiden er det noe jakt og turer til Europa, lidenskapelig tog-hobby.