EInar Alsaker

Konsulent - SGC PeTech AS

Liker

Utendørs, Lagidrett, Våt i håret, Vind i håret, Best med ball, Sydentur, Bokorm, Quiz, Brettspill, Synger, Spiller, Bare tommeltotter, Hund, Dress-code, Casual, Laid-back, Gourmet, Fargerik, Forskning, Geologi, Barn, Arkitektur

Jobb

Min jobb er to-delt; 1) Oljerelater: Jobber som geolog med leiting og produksjon på norsk sokkel. Her må vi forstå prosessene som fører utviklingen av mulige oljereservoarer. Vi bruker så den geologiske kunskapen til å forutsi hvor vi kan finne hydrokarboner, og hvordan vi best mulig kan produsere denne. 2) Landbasert; Skredevaluering. Forstå prosessene som fører til skred. Dette gjelder alle typer skred. Igjen er det svært viktig å ha en god geologisk platform, og forstå alle styrende prosesser.

Utdanning

Geologi er et svært stort og omfattende fagfelt, som er forholdsvis lite kjent blandt folk flest. Det er et spennende fagfelt som dekker alt fra jordens indre prosesser, ytre prosesser og forståelse av jorda sitt klima.

Om meg

Startet min utdanning som geolog i 1985. Har jobbet aktiv geolog siden 1991. Er musiker på fritiden.