Einar Kulsvehagen

Teknisk driftssjef - Gjøvik kommune

Jobb

Tilsatt som miljøvernrådgiver i en periode da kommunene rekruttterte fagfolk til slike jobber.

Utdanning

Interesse for faget, natur og miljøvern. Vassdragsforvaltning, forsuring og eutrofiering.

Om meg

Friluftsliv, jakt og fiske. Reiser og familieliv.