Einar Melheim

Direktør - Norsk Vann

Jobb

Norsk Vann er en landsomfattende interesse- og kompetanseorganisasjon med base på Hamar. Med 20 års kommunepraksis var denne jobben en meget interessant utfordring

Utdanning

Samfunnsmessig og falig engasjement lå til grunn for valget av min utdanning.

Om meg

Engasjert i mange samfunnsmessige og idrettslige sammenhenger: Lions, Tekna, Badminton, Orientering, Ski, Bridge, osv