Einar Werner Frøyna

Avdelingsleder - Risør kommune

Liker

Utendørs, Lagidrett, Våt i håret, Vind i håret, Sporty, Pratsom, Ettertenksom, Forskning, Astronomi, Design, Barn

Jobb

Jeg jobber idag med drift og prosjekter i forbindelse med Risør kommunens vann- og avløpssystemer, både ledningsnett og renseanlegg. Jeg arbeider også med andre kommunaltekniske prosjekter som grunnarbeider, etablering av brygger, parkeringssystemer, webbasert kontrollsystemer. Jeg har også lederansvar og det følger da blant annet med en del arbeid med økonomi som budsjettering og oppfølging av budsjetter. Før jeg startet å jobbe i Risør kommune jobbet jeg åtte år i offshoreindustrien med design av prosessanlegg og skipssystemer på oljeplattformer. En typisk arbeidsdag går med til diskusjoner med kollegaer om tekniske utfordringer ifm vann- og avløpsanleggene, byggemøter på de kommunaltekniske prosjektene, besvare tekniske spørsmål som kommer fra entreprenørene på prosjektene, svare publikum på spørsmål ifm Risør kommunes prosjekter, kontrollere økonomien i pågående prosjekter etc. Da jeg jobbet i offshoreindustrien gikk en typissk dag med til å berenge hvor mye varmetap en oljetank ville ha ved forskjellige sjøvanntemperaturer. Jeg har fått bruk for mye av det jeg lærte gjennom min utdanning som sivilingeniør. Men ikke alle detaljer man lærer i alle fag får man bruk for. Det viktigste jeg har med meg fra utdanninga er evnen til å kunne systematisk analysere og løse tekniske problemer. Nesten hver dag byr på et nytt problem som må løses, og det er jo utrolig spennende å kunne jobbe på denne måten. Det er veldig tilfredsstillende å føle at man klarer å løse problemer sammen med kollegaer.

Utdanning

Jeg har alltid vært interessert i realfag. Favorittfaget mitt på ungdomsskolen var naturfag.