Eirik Lindahl Garnæs

Posjektingeniør - Linjebygg Offshore AS

Liker

Utendørs, Langtur, Topptur, Ekstremsport, Våt i håret, Vind i håret, Casual, Sporty, Teamarbeider, Best uten boss

Jobb

Jeg jobber i Prezioso Linjebygg som er spesialister på å rigge inn utstyr på en oljeplattform på steder der det ikke er mulig å løfte med kran, og ofte på steder der det ikke er gangveier å gå på. F eks under plattformen eller oppe i fakkelen. Dette medfører kombinasjon av klatring og avanserte metoder for å flytte tunge gjenstander ved hjelp av løfteutstyr. Et løft kan være fra 50 kg til 200 tonn. Vi gjør også fjernestyrte operasjoner rett under vannoverflaten med avansert robotteknologi. Siden jeg liker å klatre søkte jeg om å få jobbe som industriklatrer i Linjebygg. Etter er noen år i rotasjon havner jeg på engineeringskontoret på land der jeg nå planlegger jobbene offshore. Det var hele veien planen å først få praktisk erfaring før jeg vendte tilbake til siv.ing tilværelsen. Jobber mest som engineeringsleder der jeg leder det tekniske arbeidet i et prosjekt, men gjør også beregningsarbeid og 3D modellering. Linjebygg tar på seg jobber som ofte er utfordrende og noen ganger er det ikke gjort tilsvarende i verden tidligere. Da er det bare å starte idemyldring som etterhvert blir til en konkret metode, gjerne med design av spesialutstyr og mye planlgging av jobben. Det er spesielt artig å finne løsninger på "umulige" oppgaver. Siden flere hoder tenker bedre enn ett jobber vi mye i grupper på 2 til 5 personer. Det beste med jobben er å kunne følge et prosjekt helt fra problemet presenteres, via valg av metode, utvikling og design til å være med på gjennomføring offshore.

Utdanning

Jeg valgte Siv.ing mest fordi det var et sterkt ønske hjemmefra. Hovedfag i friliuftsliv ble ikke helt godtatt. Maskinfakultetet på NTNU fordi dette er et av de fakultetene som gir flest valgmuligheter. Det var utfordrende de første årene med tunge basisfag, men mer interessant de to siste årene da vi kunne spesialisere oss og ta de fagene som var interessante. Feks fikk jeg holde på et halvt år i vindtunnellen på NTNU for å forske på luftmotstand hos skiskyttere i utforstilling. Både Bjørndalen og Hanevold var innom som prøvekaniner. Det var en viss overgang fra vidergående, men utfordringen går mest på hvor motivert man er til å gi gass og ikke komme på etterskudd. Studiemiljøet ved NTNU var fantastisk bra. Det var lett å få venner over alt og rom for å dyrke fritidsinteresser ved siden av studie så lenge man gjorde tydelige prioriteringer om hva fritiden skulle brukes til. Fra vidergående var jeg vant til å jobbe for karakterene og gikk ut med 5 i matte og fysikk. Det var en fordel på siv ing studiet. Hadde jeg hatt nivå rundt 3 ville det blitt tøffe dager det første året.

Om meg

Tidligere aktiv skiskytter og langrennsløper. Trener fortsatt en god del og er trener for byåsen langrenn. Om sommeren er det sykling og rulleski. Veldig glad i fjellturer, både type klatring og lange bortoverturer så lenge det er overnatting i telt. Prøver å spille introen til Nothing else mathers på gitar uten for mange kunstpauser. Jeg har ca 350 fallskjermhopp og 30 basehopp.