Eli Gunvor Hunnes

Seniorrådgiver - Molab as

Liker

Utendørs, Lagidrett, Vind i håret, Bokorm, Quiz, Synger, Spiller, Håndverker, Katt, Hund, Casual, Laid-back, Gourmet, Traktekaffe, Spraglete, PC, Teamarbeider, Pratsom, Ettertenksom, Best uten boss, Design, Barn, Interiør

Jobb

Leder en gruppe som foretar utslippsmålinger av forurensende stoffer fra industri og forbrenningsanlegg over hele landet. arbeidet går ut på å ha kontakt med kunder for å avgjøre hva som skal måles hos den enkelte, planlegger reiseaktiviteten til gruppen, koordinere alle aktiviteter som tilhører oppdragene og til slutt rapportere resultatene til kundene. I arbeidet inngår også markedsføring og rådgivning.

Utdanning

Jeg valgte å studere kjemi fordi det var et fag som jeg likte veldig godt. Realfag var de fagene jeg likte best både på ungdomsskolen og på videregående. Jeg begynte på NTNU fordi det var noen studenter som oppsøkte oss på videregående og orienterte om studiet. Jeg tenkte vel på andre studier også, men trodde at sivilingeniørstudiet ville gi utfordrende jobber og mulighet for arbeide over hele landet. De vanskeligste fagene da jeg startet opp på studiet var matematikk. Det er en stor overgang fra videregående til universitet. Man kommer kanskje fra en klasse der man er blant de flinkeste i klassen og til et større miljø der man vet at de alle de andre er like flinke. Jeg tror man ofte føler at alle de ander studentene skjønner mere enn en selv og dette kan være svært frustrerende den første tiden i studiet.

Om meg

Jeg er mamma til to jenter som har begge har fulgt med i studievalget og startet på sivilingeniørstudiet ved NTNU. Spiller i korps og er engasjert i diverse foreninger og lag.