Erik Longva

Kvalitetsleder - Eidsiva Anleg AS

Liker

Utendørs, Langtur, Lagidrett, Quiz, Casual, Sporty, Traktekaffe, PC, Teamarbeider, Pratsom, Forskning, Dans, Barn

Jobb

Kvalitetsleder og medlem av ledergruppen. Jobber med kvalitetssikring og prosedyrer for ingeniører og montører som planlegger og bygger linjer og anlegg for strøm og fiber. Kontrollerer at det bygges i henhold til lover og regler for elektriske anlegg, og at det gjøres på en effektiv og rasjonell måte. Ansvar for utvikling og kvalitetssikring av arbeidsprosesser, IKT-systemer, intern og ekstern kommunikasjon og samhandling, kompetanseutvikling. Har jobbet som daglig leder for et selskap som driver med energirådgiving og klimatiltak, og jobbet i Statkraft som produksjonsplanlegger fro vannkraft og med handel av strøm på NordPool.

Utdanning

Realfag og siv.ing.-utdanningen har åpnet mange dører til ulike jobber innen energisektoren. Ingen av mine stillinger har vært "rent realfaglige" i betydningen at jeg har sittet og regnet avansert matematikk eller brukt fysikkformler direkte, men utdanningen har gitt meg forståelse for sammenhenger og lært meg analytisk tilnærming. Jeg var absolutt ingen racer i matte og fysikk på videregående, og har vært mest motivert ved å anvende realfagene i praktiske oppgaver.

Om meg

Liker å snakke med unge folk, gjerne i store grupper. Har arrangert ungdomskonferanse om klima og miljø, og vært mentor for ungdomsbedrift (UB, Ungt entrepenørskap). Offroad-syklist og fotballtrener for ivrige 7 åringer.